Kvalita, bezpečnost a životní prostředí

TIMAC AGRO vyrábí svá hnojiva ze tří nepostradatelných složek, které zajišťují nejen výživu rostlin, ale i půdy: dusíku, fosforu a draslíku. Ačkoliv se tyto prvky vyskytují přirozeně v půdě, ve vzduchu a ve vodě, najdeme hodně míst, která nemají dostatečné množství těchto makroelementů k tomu, aby výživa rostlin byla efektivní a dostatečná. Výzvou pro zemědělství v současnosti a samozřejmě i v budoucnu je využívat tyto živiny co možná nejvíce přesným a co nejúčinnějším způsobem. Díky svým velice specifickým produktům pozvedl TIMAC AGRO tuto výzvu v zemědělství na úroveň, která daleko více respektuje ochranu životního prostředí. Produkty, které vyrábíme, využívají přírodních surových materiálů, jako je např. Maerl, zvápenatělé mořské řasy, které se těží na vybraných lokalitách v pobřežních vodách Velké Británie či Francie.

Zodpovědný přístup firmy TIMAC AGRO je důkazem začlenění této společnosti do procesu ochrany životního prostředí...  

Timac ve světě

Pracovní příležitosti