TIMAC AGRO CZECH s.r.o.Společnost TIMAC AGRO CZECH s.r.o. (dceřiná společnost Groupe Roulllier) byla založena v roce 2005 a svou obchodní činnost na trhu v České republice zahájila začátkem roku 2006. V současné době, na základě spolupráce s distributory zabývajících se výživou zvířat, rostlin a obchodem s hnojivy, již komerčně pokrýváme celé území ČR.

Cílem našich 15 členů technicko – poradenského servisu je, ve spolupráci s jednotlivými zemědělci, nalézt optimální řešení z pohledu výživy a zároveň být plně nápomocni při dosahování co možná nejvyšší rentability při pěstování jednotlivých zemědělských plodin.

Co nabízíme svým zákazníkům:

  • portfolio kompletních hnojiv pro všechny plodiny
  • silné výzkumné zázemí
  • mezinárodní zkušenosti s výživou různých plodin v rozdílných půdních
    a klimatických podmínkách
  • kompetentní a odborný tým obchodně – technických poradců
  • poradenství v oblasti rostlinné výživy
  • inovace konkrétních řešení výživy rostlin
  • obchodní příležitost
  • spolupráci v okruhu naší společnosti, distributorů a zemědělců

Timac ve světě

Pracovní příležitosti