Výzkum a vývoj

Opravdová synergie terénu a R&D v zájmu co nejlepšího plnění potřeb zákazníka.

Jako pobočka skupiny Roullier využívá společnost Timac Agro [pays] odbornosti 400 vědců a inženýrů z oboru inovací, aby co nejlépe reagovala na mezinárodní i místní výzvy.

Jelikož je R&D jednou z jejích priorit, je skupina Roullier jedním z mála aktérů rostlinné a živočišné výživy, který disponuje vlastními laboratořemi:

• Centrum CRIAS (Středisko mezinárodního výzkumu v zemědělství) se sídlem v Dinard, v Bretani (Francie), se specializuje na hnojiva přizpůsobená zemědělství mírných regionů a na výzkum nových aplikací na bázi mořských řas.

• Centrum CERA (Středisko aplikovaných studií a výzkumu) se sídlem v Dinard, v Bretani (Francie), se specializuje na rozvoj nových výrobních postupů, které umožňují stálé přizpůsobování průmyslových nástrojů potřebám zákazníků.

• Centrum CIPAV (Středisko výzkumu živočišné a rostlinné výroby) se sídlem v Pamploně (Španělsko) pracuje na přizpůsobení hnojiv vápenatým půdám a středomořskému a tropickému zemědělství.

Budoucí světové centrum R&D v Saint-Malo, v Bretani (Francie) posiluje tyto stálé výzkumy inovacemi. Toto centrum, které má být dokončeno začátkem roku 2015, umožní vytvoření nových řad výrobků, které budou stále více odpovídat očekáváním zákazníků.

 

• Rozloha 8 000 m²

• 5 laboratoří nejvyšších technologií

• Největší pokusný skleník v Evropě

 

Po celém světě se rovněž využívají partnerství s univerzitami, aby byla stále zaručena přední pozice v oboru nových technologií v agronomii.

 

Timac ve světě

Pracovní příležitosti