Výživa rostlin

Celkový přehled produktů

Granulovaná specifická hnojiva:

 

           

      

       

   

Granulovaná hnojiva s obchodním označením Eurofertil patří mezi tzv. specifická granulovaná hnojiva, která jsou výjimečná nejen obsahem jednotlivých makro a mikroživin, ale i poměry mezi jednotlivými živinami a poměry mezi různými formami N či P z pohledu složení či rozpustnosti, které jsou koncipovány na základě nároků jednotlivých plodin. Granulovaná hnojiva řady Eurofertil obsahují i velmi důležité složky, které rozhodují o rozpustnosti těchto produktů, resp. o rychlosti přechodu živin do půdního roztoku a dále pak látky ovlivňující následný vývoj rostlin. Jedná se zejména o speciální nosič živin pod názvem Mescal 975, což je upravený, velice jemný vápenec pro urychlené rozpouštění jednotlivých granulí, s pozitivním vlivem na přijatelnost živin ze samotného hnojiva. Druhou neméně důležitou součástí granulovaných hnojiv firmy TIMAC AGRO je účinný komplex  Physio+, který je založen na bázi fytohormonu - aminopurinu. Toto specifikum zabezpečuje progresivní růst kořenů a příznivě ovlivňuje architekturu podzemní hmoty.  Mescal 975 ve spojení s Physio+ a fosfáty, které jsou součástí produktů řady Eurofertil, významně podporuje kvalitní založení porostů. 

Složkou granulovaných hnojiv s označením Eurofertil N-PROCESS a Sulfammo N-PROCESS, která jsou určena zejména pro dusíkatou výživu rostlin,  je účinný komplex N-PROCESS (amoniakální a močovinová forma N + organovápenatá složka s mikrobiálními a fyziologickými aktivátory), který pozitivně ovlivňuje využitelnost dusíku rostlinou a tím i efektivitu daných investic.

Produktová řada Duofertil obsahuje organický komplex MPPA DUO, jenž ochraňuje příslušné živiny obsažené
v daném produktu (především fosfor před retrogradací a fixací) a progresivně stimuluje aktivitu rostlin a růst kořenů.


Tekutá hnojiva:

Foliární hnojiva se stimulačním efektem Fertileader jsou určena především ke stimulaci metabolizmu rostlin v dané vývojové fázi a na řešení různých deficitů (hlavně stopových prvků) ve výživě rostlin. Obsahují živiny vázané v aminokyselinovém komplexu. Rostliny snadněji přijímají živiny v takovéto formě, poněvadž nedochází k elektrostatickému konfliktu na povrchu listů a rovněž velikost takovýchto molekul je malá a tedy lehko přijatelná. K dalším významným složkám tekutých hnojiv Fertileader patří přírodní látky IPA (isopentenyladenin) a Glycin betain. IPA funguje jako dopravní nosič živin v rostlině a zároveň stimuluje fotosyntézu prodlužováním životnosti molekul chlorofylu. Glycin betain působí jako antistresová látka (zlepšuje odolnost rostlin např. vůči suchu či nízkým teplotám)  

Tekutá hnojiva Fertiactyl nabízejí řešení podpory slabých porostů, které se pomalu zapojují a je jim potřeba pomoci. Fertiactyl hnojiva obsahují kromě NPK živin aktivované fulvo kyseliny a huminové kyseliny. Mimo toho dalšími významnými složkami tekutých hnojiv Fertiactyl jsou přírodní látky Zeatin a Glycin betain. Zeatin napomáhá lepšímu růstu kořenů a Glycin betain působí jako antistresová látka. Aplikují se v počátečních vývojových stádiích (2-3 listy) v době plně vzešlého porostu.

 

Celkový přehled produktů

 

Pro více informací o těchto produktech nás prosím neváhejte kontaktovat

Timac ve světě

Pracovní příležitosti