Lidské zdroje

Úspěch společnosti TIMAC AGRO je založen na silném partnerství zaměstnanců, vzájemném sdílení zkušeností, pocitu sounáležitosti a skutečného osobního začlenění v rámci společnosti.

Kariéra u Roullier Group a dceřiné společnosti TIMAC AGRO zároveň nabízí množství mezinárodních příležitostí. Touha po úspěchu, organizační schopnosti a přání převzít zodpovědnost jsou rozhodujícími faktory pro úspěšný kariérní růst v TIMAC AGRO.

Díky našemu neustálému růstu na trhu hledáme nové spolupracovníky. Pro získání více informací o pracovních příležitostech se, prosím, obracejte na adresu: contact@cz.timacagro.com

Prohlédněte si i nabídky skupiny Roullier na jejích stránkách http://rh.roullier.com/

Sledujte skupinu Roullier i na síti LinkedIn

 

 

Timac ve světě

Pracovní příležitosti