Specialista na výživu rostlin a zvířat
Rostlinná výroba

Granulovaná hnojiva

Granulovaná hnojiva s obchodním označením Eurofertil Top patří mezi tzv. specifická granulovaná hnojiva, která jsou výjimečná nejen obsahem jednotlivých makro a mikroživin, ale i poměry mezi jednotlivými živinami a poměry mezi různými formami N či P z pohledu složení či rozpustnosti, které jsou koncipovány na základě nároků jednotlivých plodin. Hnojiva Eurofertil Top jsou výjimečná obsahem vodorozpustného fosforu chráněného před vysrážením v různých typech půd (alkalické i kyselé půdy) a dlouhodobě přijatelného pro rostliny. Dále tato specifická granulovaná hnojiva obsahují i velmi důležité složky, které rozhodují o rozpustnosti těchto produktů, resp. o rychlosti přechodu živin do půdního roztoku a dále pak látky ovlivňující následný vývoj rostlin. Jedná se zejména o speciální nosič živin pod názvem Mescal 975, což je upravený, velice jemný vápenec pro urychlené rozpouštění jednotlivých granulí, s pozitivním vlivem na přijatelnost živin ze samotného hnojiva. Druhou neméně důležitou součástí granulovaných hnojiv firmy TIMAC AGRO je účinný komplex  Physio+, který je založen na bázi fytohormonu - aminopurinu. Toto specifikum zabezpečuje progresivní růst kořenů a příznivě ovlivňuje architekturu podzemní hmoty.  Mescal 975 ve spojení s Physio+ a fosfáty, které jsou součástí produktů řady Eurofertil, významně podporuje kvalitní založení porostů. 

Složkou granulovaných hnojiv s označením Eurofertil N-PROCESS a Sulfammo N-PROCESS, která jsou určena zejména pro dusíkatou výživu rostlin,  je účinný komplex N-PROCESS (amoniakální a močovinová forma N + organovápenatá složka s mikrobiálními a fyziologickými aktivátory), který pozitivně ovlivňuje využitelnost dusíku rostlinou a tím i efektivitu daných investic. 

Produktová řada Duofertil obsahuje organický komplex MPPA DUO, jenž ochraňuje příslušné živiny obsažené v daném produktu (především dusík a dále i fosfor před retrogradací a fixací) a progresivně stimuluje aktivitu rostlin a růst kořenů.

Novinky
Je tvou vášní výživa vinné révy nebo ovocných sadů? [NASTUP DO ÚSPĚŠNÉHO TÝMU!]