Specialista na výživu rostlin a zvířat
Rostlinná výroba

Systém výživy a hnojení cukrové řepy

Hlavní cíle při pěstování cukrové řepy

Hlavním cílem při pěstování cukrové řepy je rovnoměrné vzcházení a následně vyrovnaný porost. Základem při tvorbě úrody je počet jedinců, velikost bulev a cukernatost. Z pohledu kvality je cílem především podíl cukru v melase, jenž ovlivňuje α-aminový dusík v bulvách (se zvyšováním obsahu se snižuje technologická jakost). Všechny tyto faktory jsou podmíněny správnou výživou a stimulací porostu, a to od založení až po sklizeň.

Odběr živin cukrovou řepou

Díky významnému podílu intenzivních pěstitelských technologií je cukrová řepa bezpochyby nejproduktivnější plodinou mírného zeměpisného pásma. Je pěstovaná pro co nejvyšší množství polarizačního cukru. Podle současných analýz potřebuje na produkci 1 tuny bulev a odpovídajícího množství chrástu (přibližně 0,6 tuny): 4 kg N; 1,4 kg P2O5; 5 kg K2O; 1,2 kg SO3; 4 kg CaO; 1 kg MgO; 0,9 kg Na; 7 g B; 4 g Zn a 1,6 g Mo. Má vysoké nároky na živiny, z tohoto důvodu je její pěstování úspěšné jen na dostatečně zásobených půdách.

Zásady hnojení cukrové řepy

• Hnojení organickými hnojivy pod řepu stále více ustupuje a proto je ho potřeba nahradit ve větší míře hnojením         průmyslovými hnojivy.

• Při zakládání porostu cukrovky je vhodné před setím zapravit NP nebo NPK hnojivo v dostatečné dávce, abychom   zabezpečili pohotové živiny pro vzcházející porost. Takové hnojivo můžeme nazvat „startovacím“ hnojivem.

• Startovací NPK hnojivo musí obsahovat vhodné poměry a formy živin, aby splnilo intenzifi kační cíle pěstování cukrové   řepy.

• Preferovat aplikaci kombinovaných hnojiv s obsahem nejen makro prvků, ale i mikro prvků (bór, mangan…), jejichž příjem rostlinou je rovněž realizován především z půdy (foliární aplikací se následně řeší až jejich defi cit).

• Časné setí je prvním předpokladem úspěšného pěstování.

• Celková dávka N se stanovuje podle zásoby Nmin v půdě a pohybuje se v rozpětí 80–120 kg N/ha.

• Dělená aplikace N v menších dávkách má velký význam na zvýšení využitelnosti N-hnojiv. Proto přihnojení cukrové řepy dusíkem v průběhu vegetace přináší výrazný ekonomický efekt pro pěstitele.

• N hnojiva obsahující S a Mg využívají nejen synergický efekt mezi N-S-Mg pro vyšší využitelnost N-hnojiv, ale zároveň   dodání těchto prvků snižuje riziko jejich defi citu v cukrovce.

• Při nedostatku mikroprvků, především B, Mn i dalších je třeba tyto živiny aplikovat co nejdříve ve formě vhodných     listových hnojiv či biostimulantů.

Pro zakládání intenzivních porostů cukrové řepy nabízí společnost Timac Agro následující hnojiva:

Eurofertil Top 51 NPK

(4 N; 10 P2O5; 20 K2O; 17 SO3; 2 MgO; 0,2 B; 0,15 Zn; Mescal 975 (12 CaO); Physio+)

Eurofertil+ 38

(8 N; 14 P2O5; 16 K2O; 16 SO3; 2 MgO; 0,2 B; 0,15 Zn; Mescal 975 (3 CaO); Physio+)

 • produkty bez okyselujícího efektu a vyvinuté na základě dlouhodobého sledování nároků vybraných jarních plodin v počátečních fázích vegetace
 • vhodný výběr živin (makro i mikro prvků) a jejich forem pro intenzívní a efektivní růst
 • Eurofertil Top 51 NPK obsahuje zcela novou molekulu fosforu TOP-PHOS, zajišťující okamžitou a dlouhodobou přijatelnost fosforu na všech typech půd, včetně půd silně kyselých či zásaditých, těžkých jílovitých či lehkých písčitých
 • vhodná volba poměru jednotlivých živin pro podporu synergických vztahů
 • cílem koncepce vývoje těchto moderních produktů je nejvyšší možná využitelnost aplikovaných živin
 • využití biologicky aktivních látek přináší kromě intenzivního příjmu živin také podporu progresivního růstu kořenového systému
 • doporučená dávka startovacích hnojiv Eurofertil Top 51 NPK nebo Eurofertilu+ 38je 100–300 kg/ha (upřesňuje se podle výšky plánovaného výnosu a výsledků AZP)

TOP-PHOS®

Zcela nová formulace fosforu obsažená v hnojivech Eurofertil Top

 • fosfor je důležitou složkou energetického metabolismu rostlin (účastní se syntézy zásobních látek)
 • díky komplexu TOP-PHOS® jsou polní plodiny schopny využít výrazně vyšší podíl z aplikovaného fosforu (u běžných fosforečných hnojiv dosahuje tato hodnota pouze 15–30 %!)
 • specifické složení zajišťuje okamžitou a dlouhodobou přijatelnost fosforu

Duofertil Top 34 NPK

(5 N; 19 P2O5; 10 K2O; 19 SO3; 20 CaO; 0,1 B; 0,1 Zn; MPPA Duo)

 • produkt vyvinutý na základě dlouhodobého sledování nároků vybraných plodin v počátečních fázích vegetace
 • vhodná volba živin a jejich forem pro intenzivní a efektivní růst
 • vhodná volba poměrů jednotlivých živin pro podporu synergických vztahů
 • cílem koncepce vývoje tohoto moderního produktu je nejvyšší možná využitelnost aplikovaných živin v půdách s předpokladem degradace fosforu
 • využití biologicky aktivních látek nepřináší pouze intenzivní příjem živin, ale také podporu progresivního   růstu kořenového systému
 • doporučená dávka 100–300 kg/ha (upřesnění dle požadované výnosové úrovně a výsledků AZP)

Duostart

(NP 12/20; 32 SO3; 2 Zn; MPPA Duo)

 • mikrogranulované startovací hnojivo s vyrovnaným poměrem živin potřebných pro optimální vývoj     rostlin cukrové řepy
 • určen pro aplikaci přímo k osivu do seťového lůžka
 • granulace 0,5–1 mm zajišťuje rychlou rozpustnost hnojiva a okamžitou výživu klíčících  vzcházejících   rostlin
 • adekvátní výživa fosforem a sírou stimuluje tvorbu kořenového vlášení, které je centrem tvorby  rostlinných hormonů cytokininů
 • nízké dávkování: 20–30 kg/ha (snadná doprava a manipulace)
 • aplikace Duostart nenahrazuje podpatovou aplikaci nebo aplikaci na široko

Sulfammo 23 N-PROCESS

  (N 23 (11a + 12u); 31 SO3; 3 MgO; Mescal 975 (5 CaO); N-PROCESS)

Sulfammo 30 N-PROCESS

(N 30 (5a+25u); 15 SO3; 3 MgO; Mescal 975 (7 CaO); N-PROCESS)

 • synergický efekt mezi N-S a N-Mg v kombinaci s Ca zvyšuje nejen využitelnost dusíku, ale zároveň dodání těchto prvků snižuje riziko jejich deficitu v rostlině
 • dusík - obsažen v močovinové a amonné formě
 • síra - nezbytná pro tvorbu aminokyselin a následně bílkovin
 • hořčík - důležitý pro fotosyntézu, která je zdrojem energie a uhlíku nezbytných při tvorbě bílkovin
 • doporučená dávka Sulfamma je 100–300 kg/ha (upřesňuje se podle výšky plánovaného výnosu, obsahu Nmin v půdě a ARR)

Fertiactyl Starter

(13 % N; 5 % P2O5; 8 % K2O; FERTIACTYL® komplex)

Podpora rostlin cukrovky stimulací v počátečním stádiu vývoje pomáhá snížit negativní vliv nevhodných půdních poměrů (v případě těžkých půd) znásobených nepříznivým průběhem počasí, ale také pomáhá snížit stres při použití herbicidů. Jedná se hlavně o stimulaci rozvoje kořenového systému, jehož intenzivní rozvoj má rozhodující význam pro celkový výnos. Foliární stimulace cukrové řepy produktem Fertiactyl Starter ve stádiu 3–5 listů v jedné dávce (4–5 l/ha) nebo dvou dávkách (2 + 2 l/ha) většinou v TM s herbicidy má zabezpečit především následující základní cíle:

 • překonání stresů při zakládaní porostů cukrovky
 • podpora růstu kořenového systému,
 • urychlení zapojení porostu,
 • zvýšení odolnosti vůči suchu či nízkým teplotám,
 • dosažení vyrovnaného porostu s dobrou kondicí,
 • dosažení vhodného poměru biomasy nadzemní hmoty a kořenů,
 • dosažení příznivého obsahu živin v rostlinách do zapojení porostu.

Fertileader Gold

(B: 70 g/l; Mo: 4 g/l; )

Fertileader Vital

(N: 104 g/l; P2O5: 58 g/l; K2O: 46 g/l; Mn: 1160 mg;

   B: 580 mg; Zn: 580 mg; Cu: 232 mg; Fe: 232 mg; Mo: 116 mg; )

Fertileader 2M

(MgO 30 g/l; Mn 175 g/l; )

 • SEACTIV = aminokyselinový komplex z vyselektovaných a izolovaných aktivních molekul IPA (isopentenyladenin) a Glycin betainu, jenž plní funkci antistresového faktoru, dopravního nosiče živin a zároveň i zajišťuje snadnější příjem živin. Podporuje intenzitu metabolizmu rostlin, příjem vody a rovněž stimuluje kořenový systém a fotosyntézu.
 • dávkování produktů Fertileader je 1–3 l/ha, 1–2 × během vegetace. Foliární aplikací produktů Fertileader na porost cukrovky ve stádiu počátku tvorby cukrů, t.j. v období uzavírání řádků, lze zabezpečit především následující základní cíle:
 • zvýšit odolnost vůči stresu ze sucha, což je jeden z nejzávažnějších negativních faktorů snižování výnosu
 • (dodáním osmotického regulátoru, čímž dochází k efektivnějšímu hospodaření s vodou),
 • eliminovat jeden z nejsnadněji řešitelných stresů - deficit mikroprvků (živiny jsou vázané v aminokyselinovém komplexu a jsou rostlinami v této formě velice snadno přijímány),
 • zpomalit stárnutí chlorofylu, čímž se zvýší výkon fotosyntézy pro vyšší tvorbu cukrů.
Novinky
Je tvou vášní výživa vinné révy nebo ovocných sadů? [NASTUP DO ÚSPĚŠNÉHO TÝMU!]