Specialista na výživu rostlin a zvířat
Rostlinná výroba

Systém výživy a hnojení kukuřice

Odběr živin kukuřicí

Potřeba živin na vytvoření plánovaného výnosu je mírně rozdílná v závislosti od plánovaného využití kukuřice. V případě kukuřice pěstované na siláž se předpokládá odběr živin v průměru na vytvoření 1 tuny sušiny 18 kg N, 6 kg P2O5 (2,6 kg P), 21 kg K2O (17,4 kg K), 2,5 kg CaO (1,8 kg Ca), 2,5 kg MgO (1,5 kg Mg), 5 kg SO3 (2 kg S).

Kukuřice pěstovaná na zrno odčerpává v průměru na 1 tunu zrna a k tomu odpovídajícímu množství vegetativní hmoty 21 kg N, 8 kg P2O5 (3,5 kg P), 28 kg K2O (23,2 kg K), 3 kg CaO (2,1 kg Ca), 3 kg MgO (1,8 kg Mg), 6 kg SO3 (2,4 kg S).

Rozdíly v hnojení kukuřice na siláž a na zrno

Rozdíl mezi hnojením kukuřice na siláž a na zrno je v první řadě u draslíku. Jelikož u kukuřice pěstované na siláž jsou z pole posbírány celé rostliny, je právě v bilanci K největší rozdíl. Je proto nutné myslet před výsevem kukuřice na siláž na vyšší úbytek K již na podzim a z větší části tento prvek uhradit, aby byla udržena zásoba v půdě.

1. Založení porostu kukuřice:

• silný kořenový systém kukuřice má rozhodující úlohu pro výživu kukuřice v průběhu celé vegetace

• rozhodující je upřednostnit zaměření výživy kukuřice na tvorbu kořenového systému v počátečních stádiích vývoje dodáním většího množství přijatelného fosforu

• při hnojení vyššími dávkami fosforu je potřebné brát v úvahu možný deficit zinku, který má nenahraditelnou úlohu v počátečních stádiích vývoje kukuřice a při tvorbě kořenů

• efektivitu hnojení při zakládání porostů kukuřice jednoznačně zvyšuje aplikace hnojiv při setí pod patu. Jedná se nejen o výraznější efekt na rostlinu, ale i o snížení nákladů na hnojiva díky nižšímu dávkování

2. Využití potenciálu kvalitně založených porostů kukuřice - hnojení dusíkem:

• dělená aplikace N potřebného pro vytvoření plánované úrody má velký význam na zvýšení využitelnosti N-hnojiv

• první aplikaci N hnojiv - před zakládáním porostů kukuřice - se doporučuje v případech bez hnojení organickými hnojivy, dále na těžších půdách s nižším rizikem vyplavování N a na méně úrodných půdách

• synergický efekt mezi N-S-Mg zvyšuje nejen využitelnost N-hnojiv, ale zároveň dodání těchto prvků snižuje riziko jejich

deficitu v rostlině

 

 

Otázka vhodné volby granulovaného hnojiva k startovacím účelům se stává klíčovým agrotechnickým opatřením v rámci pěstování kukuřice. Tímto rozhodnutím je možné už na začátku vegetace do značné míry ovlivnit úspěch celé pěstitelské práce.

Pro zakládání intenzivních porostů kukuřice v různých půdních podmínkách nabízí společnost TIMAC AGRO následující produkty ze svého sortimentu specifi ckých granulovaných hnojiv řady Eurofertil Top a Duofertil:

Eurofertil Top 35 NP

(15 N; 20 P2O5; 18 SO3; 3 MgO; 0,5 Zn; Mescal 975 (10 CaO); Physio +)

Eurofetil Top 45 NPS

(3 N; 22 P2O5; 18 SO3; 2 MgO; 0,15 B; 0,1 Zn; Mescal 975 (20 CaO); Physio+)

Eurofertil Top 51 NPK

(4 N; 10 P2O5; 20 K2O; 17 SO3; 2 MgO; 0,2 B; 0,15 Zn; Mescal 975 (12 CaO); Physio+)

  • hnojiva vhodná pro aplikaci pod patu v kukuřici
  • produkty vyvinuté na základě dlouhodobého sledování nároků vybraných jarních plodin v počátečních fázích vegetace
  • vhodný výběr živin a jejich forem pro intenzívní a efektivní růst
  • obsahují zcela novou molekulu fosforu TOP-PHOS
  • využití biologicky aktivních látek přináší kromě intenzivního příjmu živin také podporu progresivního růstu kořenového systému
  • doporučená dávka hnojiva Eurofertil Top 35 NP je 100–180 kg/ha (upřesňuje se podle výšky plánovaného výnosu a výsledků AZP)
  • doporučená dávka hnojiva Eurofertil Top 51 NPK na široko je 200–300 kg/ha, při hnojení pod patu se dávky snižují (upřesňuje se podle výšky plánovaného výnosu a výsledků AZP)

TOP-PHOS®

Zcela nová formulace fosforu obsažená v hnojivech Eurofertil Top

  • fosfor je důležitou složkou energetického metabolismu rostlin (účastní se syntézy zásobních látek, a to především škrobu)
  • díky komplexu TOP-PHOS® jsou polní plodiny schopny využít výrazně vyšší podíl z aplikovaného fosforu (u běžných fosforečných hnojiv dosahuje tato hodnota pouze 15–30 %!)
  • specifické složení zajišťuje okamžitou a dlouhodobou přijatelnost fosforu
Novinky
Je tvou vášní výživa vinné révy nebo ovocných sadů? [NASTUP DO ÚSPĚŠNÉHO TÝMU!]