Specialista na výživu rostlin a zvířat
Rostlinná výroba

Systém Výživy a hnojení máku setého

Správná volba pozemku pro úspěšné pěstování máku

Důležitým požadavkem z hlediska vhodnosti pozemku pro pěstování máku je vedle typu půdy i pH. Optimální hodnoty pro mák jsou 6,2–6,8. Kvůli poměrně vysokým požadavkům máku na vápník je ale vhodné i při vyhovujícím pH půdy zkontrolovat množství Ca2+ v půdě. Toto množství by nemělo být nižší než 5-ti násobek „dobrého“ obsahu Mg2+ pro daný pozemek. Pokud je pH nebo množství Ca2+ nižší, je vhodné zapravit do půdy PhysioMax 975. Dávka 200–300 kg/ha se pohybuje na úrovni odběru Ca porostem máku. Nesmí se ale zapomenout na možné riziko zhoršení přijmu mikroprvků, zejména B a Zn a s tím zvýšenou potřebu jejich dodání nejlépe ve formě listové aplikace. Otázka vhodné volby granulovaného startovacího hnojiva před výsevem máku se stává klíčovým agrotechnickým opatřením. Tímto rozhodnutím je možné už na samém začátku vegetace ovlivnit do značné míry úspěch celé pěstitelské práce. Společnost TIMAC AGRO Vám přináší následující produkty ze svého sortimentu specifi ckých granulovaných hnojiv řady Eurofertil Top a Duofertil Top, které jsou určeny pro kvalitní založení porostu máku setého.

Úspěšné založení porostu máku setého

Důležitost fosforu

• fosfor má energetickou a stavební funkci už od počátku vzcházení

• poruchy ve výživě fosforem negativně ovlivňují výnosotvorné prvky - počet rostlin (slabší růst kořenů), počet semen, HTS

• aplikace NP hnojiv před setím máku vykazují oproti NPK hnojivům lepší účinnost v dosažení příznivějších poměrů

mezi nadzemní a podzemní částí rostlin ve prospěch kořenů a také předchází riziku zasolení (vznikající při aplikaci K), na což je mák extrémně citlivý

Důležitost zinku

• příznivé působení zinku na výnos semene máku je známý díky vyšší jistotě fertility pylu (což přispívá k lepšímu opylování a vzniku semen) a zvýšení suchovzdornosti

• porost máku odčerpá Zn na úrovni 200–400 g/ha

Důležitost síry

• nedostatek síry omezuje využití dusíku rostlinami máku, snižuje obsah oleje a zhoršuje zdravotní stav rostlin

• mák spotřebuje po dobu své vegetace přibližně 50–60 kg SO3/ha

• síra je pro vyšší rostliny životně důležitá, protože se zúčastňuje tvorby jak primárních (ATP, NADPH), tak i sekundárních produktů (cukry, především glukóza) fotosyntetické aktivity

Důležitost bóru

• mák se řadí svou spotřebou bóru (300–400 g/ha) mezi plodiny velmi náročné

• bór příznivě ovlivňuje tvorbu asimilátů a jejich transport, napomáhá lepšímu využití vápníku a dále je důležitý pro syntézu cytokyninů, zabudování N do RNA a proteosyntézu

• defi cit tohoto prvku ve výživě máku způsobuje hlavně za suchého počasí odumírání vegetačního vrcholu

 

Duostart (NP 12/20; 32 SO3; 2 Zn; MPPA Duo)

 • mikrogranulované startovací hnojivo s vyrovnaným poměrem živin potřebných pro optimální vývoj rostlin máku
 • určen pro aplikaci přímo k osivu do seťového lůžka
 • granulace 0,5–1 mm zajišťuje rychlou rozpustnost hnojiva a okamžitou výživu klíčících a vzcházejících rostlin
 • adekvátní výživa fosforem a sírou stimuluje tvorbu kořenového vlášení, které je centrem tvorby rostlinných hormonů cytokininů
 • nízké dávkování: 20–30 kg/ha (snadná doprava a manipulace)
 • aplikace Duostart nenahrazuje podpatovou aplikaci nebo aplikaci na široko

TOP-PHOS®

Zcela nová formulace fosforu obsažená v hnojivech Eurofertil Top

 • fosfor je důležitou složkou energetického metabolismu rostlin (reguluje průběh kvetení máku) a zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu (HTS, senzorické vlastnosti, obsah oleje atd.)
 • díky komplexu TOP-PHOS® jsou polní plodiny schopny využít výrazně vyšší podíl z aplikovaného fosforu (u běžných fosforečných hnojiv dosahuje tato hodnota pouze 15–30 %!)
 • specifické složení zajišťuje okamžitou a dlouhodobou přijatelnost fosforu

Eurofertil Top 35 NP

(15 N; 20 P2O5; 18 SO3; 3 MgO; 0,5 Zn; Mescal 975 (10 CaO); Physio+)

Eurofetil Top 45 NPS

(3 N; 22 P2O5; 18 SO3; 2 MgO; 0,15 B; 0,1 Zn; Mescal 975 [20 CaO]; Physio+)

Duofertil Top 30 NP

(10N; P2O5; 0,1 Cu; 0,1 Zn; MPPA Duo)

 • hnojiva vhodná pro aplikaci před setím nebo pod patu
 • doporučená dávka je 100–150 kg/ha (upřesňuje se podle výše plánované úrody a výsledků AZP)
 • produkty vyvinuté na základě dlouhodobého sledování nároků máku setého v počátečních fázích vegetace
 • vhodná volba poměru jednotlivých živin pro podporu synergických vztahů
 • cílem koncepce vývoje těchto moderních produktů je nejvyšší možná využitelnost aplikovaných živin v závislosti na různých půdních podmínkách
 • využití biologicky aktivních látek přináší kromě intenzivního příjmu živin i podporu progresívního růstu kořenového systému

Předpoklady správné dusíkaté výživy

Správné řízení N výživy v porostech máku je velmi náročná úloha pro každého pěstitele. Správnou volbou dusíkatých hnojiv a děleným dávkováním je možné během vegetace zamezit ztrátám N a tím zvýšit efektivnost hnojení tímto prvkem. Informace o množství anorganického N v půdě je nezbytnou součástí nastavení dávek dusíku.

Sulfammo 23 N-PROCESS

(N 23 (11a + 12u); 31 SO3; 3 MgO; Mescal 975 (5 CaO); N-PROCESS)

 • synergický efekt mezi N-S a N-Mg v kombinaci s Ca zvyšuje nejen využitelnost dusíku, ale zároveň dodání těchto prvků snižuje riziko jejich defi citu v rostlině
 • dusík - obsažen v močovinové a amonné formě
 • síra - nezbytná pro tvorbu aminokyselin a následně bílkovin
 • hořčík - důležitý pro fotosyntézu, která je zdrojem energie a uhlíku nezbytných při tvorbě bílkovin
 • doporučená dávka Sulfamma je 100–300 kg/ha (upřesňuje se podle výšky plánovaného výnosu, obsahu Nmin v půdě a ARR)

Možnosti vyššího využití výnosotvorného potenciálu máku

Při zakládání porostů máku setého se mnohokrát setkáváme s problémem pomalého vývoje rostlin a mnohdy i poškozením porostu po aplikaci herbicidů. Rostlinky máku výrazně pozitivně reagují na stimulaci foliárními hnojivy během vegetace. Společnost TIMAC AGRO doporučuje pro zvýšení kondice porostů po jejich založení tekuté hnojivo s výrazným biostimulačním účinkem Fertiactyl Starter z důvodu lehčího překonávání různých faktorů stresu v raných stádiích vývoje, během kterých je mák vysoce citlivý.

Fertiactyl Starter

(13% N; 5% P2O5; 8% K2O; FERTIACTYL® komplex)

 • řešení úspěšného založení vysoce produkčních porostů
 • zvýšení intenzity metabolické aktivity v počátečních fázích vegetace
 • složení produktu připravené pro dokonalý start porostu
 • stimulace mladých rostlin na úrovni NPK
 • pozitivní podpora příjmu živin aktivovanými fulvo a huminovými kyselinami
 • dvě biostimulační složky - Zeatin (podporuje progresivní nárůst kořenové hmoty) a Glycin betain (působí jako antistresový faktor - zlepšuje odolnost rostlin např. vůči suchu či nízkým teplotám)
 • již při dávkách 1–2 l/ha ve stádiu 3–4 listů se projevuje pozitivní efekt nárůstu sušiny podzemní hmoty (kořenů)

„Podržet“ porost máku v kritických obdobích tvorby výnosotvorných prvků se dá řešit i doplňkovou foliární výživou. Aplikací foliárního hnojiva Fertileader Gold s biostimulačním účinkem, který zabezpečuje komplex „Seactiv“, dodáme i důležité mikroprvky bór a molybden. Tyto mikroelementy se účastní mnohých důležitých metabolických procesů, jako je např. syntéza cukrů, kvetení (bór), anebo transformace dusíku (molybden). Pokud již byla výživa bórem zabezpečena jiným způsobem, resp. není žádoucí, doporučujeme aplikaci foliárního hnojiva Fertileader Vital. Pro dosažení potřebného biostimulačního účinku je nejvhodnější doba aplikace produktu Fertileader Gold či Fertileader Vital počáteční období růstu (BBCH 25–26), a to na podporu vnitřního metabolizmu malých rostlin, případně v období začátku butonizace (BBCH 45), jenž zajistí dobrý průběh kvetení, tvorbu tobolek a semen. Na výnos máku příznivě působí i zinek (fertilita pylu a zvýšení počtu lamel v makovici). Proto aplikace Fertileaderu Axis (Zn) v období objevení se květenství (BBCH 50) může pozitivně ovlivnit výnosotvorné prvky a tím i úrodu.

 

Novinky
Je tvou vášní výživa vinné révy nebo ovocných sadů? [NASTUP DO ÚSPĚŠNÉHO TÝMU!]