Specialista na výživu rostlin a zvířat
Rostlinná výroba

Systém výživy a hnojení pšenice ozimé

Odběr živin porostem pšenice ozimé v průběhu vegetace

Pšenice ozimá na 1 tunu zrna a příslušného množství slámy a kořenů odčerpá v průměru 25 kg dusíku (N), 5 kg fosforu (P), 20 kg draslíku (K), 2,4 kg hořčíku (Mg), 4 kg síry (S). 

Hnojiva pro zakládání intenzivních porostů pšenice ozimé

Mikrogranulované hnojivo Duostart (NP 12/20; 32 SO3; 2 Zn) zajistí živiny pro start dobré vzcházení. Dávkuje se 25 kg/ha.

Základní hnojení zajistí specifická granulovaná hnojiva řady Eurofertil Top nebo Duofertil Top.

Eurofertil Top 34 NPK

(NPK 5/19/10;19 SO3; 0,1 B; 0,1 Zn; Mescal 975 (20 CaO); Physio+)

Duofertil Top 34 NPK

(NPK 5/19/10; 19 SO3; 20 CaO; 0,1 B; MPPA DUO)

Eurofertil Top 49 NPS

(NP 3/22; 24 SO3; 0,15 B; Mescal 975 (29 CaO); Physio+)

Hnojiva řady Eurofertil Top a Duofertil Top obsahují fosfor chráněný proti zvrhávání v půdě ve formě TOP-PHOS. 

Novinky
Je tvou vášní výživa vinné révy nebo ovocných sadů? [NASTUP DO ÚSPĚŠNÉHO TÝMU!]