Specialista na výživu rostlin a zvířat
Rostlinná výroba

Systém výživy a hnojení řepky ozimé

Timac Agro: Plodinová strategie výživy řepky olejky

Podzimní hnojení - optimální počáteční vývoj řepky

Pro zabezpečení optimálního počátečního vývoje řepky ozimé je nutné nastavit vhodnou výživu. V raných fázích vývoje jsou klíčovými živinami dusík (N), fosfor (P), síra (S) a bór (B).

Důležitost dusíku

 • spotřeba dusíku porostem řepky na podzim by neměla převýšit 20 kg N/t plánované úrody. Proto N v půdě doplněný dusíkem z minerálních hnojiv by neměl převýšit množství N nad toto množství, aby se předešlo zvýšení rizika vymrzání porostů

Důležitost fosforu

 • poruchy ve výživě fosforem v podzimním období vývoje rostlin negativně ovlivňují primárně počet větví 1. řádu a přes tento výnosotvorný prvek také sekundárně počet šešulí na rostlině a počet semen v šešuli
 • aplikace NP hnojiv před setím řepky ozimé vykazují lepší účinnost v dosažení příznivějších poměrů mezi nadzemní a podzemní částí rostlin, před zimou ve prospěch kořenů

Důležitost síry

 • řepka ozimá se vyznačuje značnou spotřebou síry, přičemž tento makroprvek se začíná přijímat mladými rostlinkami jako první a předčí příjem všech ostatních makroprvků
 • řepka spotřebovává v podzimním období, které je strategické s ohledem na další pěstitelskou činnost, přibližně 14–16 kg SO3/t plánované úrody

Důležitost bóru

 • bór příznivě ovlivňuje metabolismus sacharidů a zvýšení jejich obsahu v kořenech
 • deficience tohoto prvku ve výživě řepky negativně ovlivňuje fertilitu větví - rostliny sice větve vytváří, ty však brzy odumírají a dochází i k poklesu rozvoje kořenové soustavy
 • porosty v podzimním období odebírají bór v množství cca 14 g/t plánované úrody

Hnojiva pro zakládání intenzívních porostů řepky

Eurofertil Top 49 NPS

(NP 3/22; 24 SO3; 0,15 B; Mescal 975 (29 CaO); Physio+)

Duofertil Top 38 NP

(NP 8/30; 8 SO3; 2 MgO; 15 CaO; 0,15 B; 0,1 Zn; MPPA DUO)

Eurofertil Top 38 NP

(NP 8/30; 8 SO3; 2 MgO; 0,15 B; 0,15 Zn; Mescal 975 (15 CaO); Physio+)

V případě, že k samotnému založení porostů nejsou použitá specifická granulovaná hnojiva řady Eurofertil nebo Duofertil pak je vhodné, k doplnění dávky fosforu a dusíku aplikovat těsně před zimou hnojivo

Eurofertil TOP 54 N-Process

(NP 15/8; 31 SO3; Mescal 975 (12 CaO))

Při zakládání porostů řepky ozimé se mnohokrát setkáváme s problémem pomalého vývoje rostlin. Důvody mohou být různé - např. pozdější výsev, nedostatek vláhy, půdně-klimatické problémy. Společnost TIMAC AGRO vyvinula pro založení intenzivních porostů ve ztížených podmínkách foliární hnojiva řady Fertiactyl.

Fertiactyl Starter

(13 % N; 5 % P2O5; 8 % K2O; FERTIACTYL® komplex)

 • řešení úspěšného založení vysoce produkčních porostů
 • zvýšení intenzity metabolické aktivity v počátečních fázích vegetace
 • složení produktu připravené pro dokonalý start porostu
 • stimulace mladých rostlin na úrovni NPK
 • pozitivní podpora příjmu živin pomocí aktivovaných fulvo a huminových kyselin
 • dvě biostimulační složky - Zeatin (podporuje progresivní nárůst kořenové hmoty) a Glycin betain
 • (působí jako antistresový faktor - zlepšuje odolnost rostlin např. vůči suchu či nízkým teplotám)
 • již při dávkách 1 l/ha ve stádiu 3–4 listů se projevuje pozitivní efekt nárůstu sušiny podzemní hmoty

Jarní dusíkatá výživa porostů řepky

Správné řízení dusíkaté výživy v porostech řepky ozimé na jaře je velmi náročné pro každého pěstitele. Správnou volbou dusíkatých hnojiv je možné během vegetace zamezit ztrátám dusíku, tím se zvýší efektivita hnojení dusíkem. Společnost TIMAC AGRO Vám ze svého sortimentu specifických granulovaných hnojiv nabízí, pro zvýšení efektivity hnojení dusíkem v porostech řepky ozimé, následující N-S-Mg hnojiva:

Sulfammo 23 N-PROCESS

(N 23 (11a + 12u); 31 SO3; 3 MgO; Mescal 975 (7,5 CaO); N-PROCESS)

 • synergický efekt mezi N-S a N-Mg v kombinaci s Ca zvyšuje nejen využitelnost dusíku, ale zároveň dodání těchto prvků snižuje riziko jejich deficitu v rostlině
 • dusík - obsažen v močovinové a amonné formě
 • síra - nezbytná pro tvorbu aminokyselin a následně bílkovin
 • hořčík - důležitý pro fotosyntézu, která je zdrojem energie a uhlíku nezbytných při tvorbě bílkovin
 • doporučená dávka Sulfamma je 100–300 kg/ha (upřesňuje se podle výšky plánovaného výnosu, obsahu Nmin v půdě a ARR)

Možnosti zvýšení výnosotvorného potenciálu porostů řepky

Stabilizaci porostů řepky v kritických obdobích tvorby výnosotvorných prvků je možné řešit i doplňkovou foliární výživou se stimulačním účinkem, který zabezpečuje komplex Seactiv®.

Aplikací foliárního hnojiva Fertileader® Gold, dodáme i důležité mikroprvky bór a molybden. Tyto mikroelementy se účastní mnohých důležitých metabolických procesů, jako je např. syntéza cukrů, kvetení (B), anebo transformace dusíku (Mo).

Pokud již byla výživa bórem zabezpečena jiným způsobem, resp. není žádoucí, doporučujeme aplikaci foliárního hnojiva Fertileader® Vital. Pro dosažení potřebného biostimulačního efektu je nejvhodnější termín aplikace Fertileader® Gold či Fertileader® Vital v období listové růžice (BBCH 30), případně období začátku butonizace (BBCH 51), ve kterém se začíná rozhodovat o počtu šešulí. Oba tyto výnosotvorné prvky mají významný vliv na úrodu.

Nejvyšší potřeba zinku (Zn) a manganu (Mn) začíná v době butonizace (BBCH 51). V tomto stádiu vývoje doporučujeme aplikaci produktu Fertileader® Axis.

Novinky
Je tvou vášní výživa vinné révy nebo ovocných sadů? [NASTUP DO ÚSPĚŠNÉHO TÝMU!]