Specialista na výživu rostlin a zvířat
Rostlinná výroba

FERTIACTYL COMPLEX

  • Glycin-Betain
  • Zeatin
  • Humínové a fulvo kyseliny

Glycin betain

Je aminokyselinou se silným antistresovým účinkem. Glycin-betain je syntetizován v chloroplastech a ukládán v cytoplazmě rostlin. Pomáhá udržovat fotosyntézu (podporuje fotosyntetickou aktivitu a zabraňuje stárnutí chlorofylu), zlepšuje odolnost proti stresu (mráz, sucho), a to především v zasolených půdách, podporuje rozvoj kořenového systému.

Zeatin

Zeatin je přírodní fytohormon ze skupiny cytokininů, který je syntetizován v kořenech. Ovlivňuje dělení buněk, kořeny rostlin mají bohatší kořenové vlášení, silnější kořenový krček, potlačuje apikální dominanci a podporuje větvení a odnožování.

Humínové a fulvokyseliny

Mají vliv na pohyblivost prvků v půdě, především na absorpci kationtů, omezení mobility těžkých kovů (jejich absorpce je 6 až 7x vyšší než u jílovitých materiálů). Jsou složkou tzv. „trvalého humusu“, zlepšují přístupnost prvků rostlinám. Humínové a fluvo kyseliny zlepšují půdní sorpční komplex tím jsou živiny udržovány v přístupnější formě. V půdě je upraven poměr C : N. Tyto půdní kyseliny stimulují mikrobiální život a zlepšují prostupnost kořenů rostlin v půdě.

Jejich aplikace je vhodná v raných vývojových fázích nebo po přesazení sadby, vyznačují se dobrou mísitelností s dalšími látkami (méně pojezdů), podporují zakořeňováni rostlin a předcházejí stresu z nedostatku vláhy.

Novinky
Je tvou vášní výživa vinné révy nebo ovocných sadů? [NASTUP DO ÚSPĚŠNÉHO TÝMU!]