Specialista na výživu rostlin a zvířat
Rostlinná výroba

Mescal 975

MESCAL 975® je nosičem živin v přípravcích TIMAC AGRO. Jedná se o vysoce reaktivní vápenec, složený z uhličitanu vápenatého a uhličitanu hořečnatého o velmi jemné frakci. MESCAL 975® zlepšuje pH půdy, které má za následek lepší příjem ostatních prvků, jejich využitelnost a lepší hospodaření s vodou v půdním profilu. MESCAL 975® působí velmi rychle na pH půdy, řádově v průběhu 4 až 6 měsíců. MESCAL 975® není fytotoxický jako např. pálené vápno a jedná se o vysoce efektivní a jednoduchý systém vápnění pozemků, především u plodin s vysokým nárokem na Ca.

Novinky
Je tvou vášní výživa vinné révy nebo ovocných sadů? [NASTUP DO ÚSPĚŠNÉHO TÝMU!]