Specialista na výživu rostlin a zvířat
Rostlinná výroba

N-Process

Organovápenatý komplex s porézním povrchem, pro ochránění všech živin nacházejících se uvnitř N-PROCESS® komplexu. 

Molekula N-PROCESS® obsahuje dusík ve formě amidu a amoniaku, dále vodorozpustnou síru a hořčík, fyziologický a mikrobiální aktivátor. To vše je obsaženo v organovápenatém matrix chránícím celou molekulu. Komplex N-PROCESS® podporuje dusíkatý metabolismus rostlin, synergii N-S a N-Mg a aktivaci půdních mikroorganismů. Tyto vlastnosti mají v rostlině za následek efekt „pumpy“, kterým je zvýšena přijatelnost nejen dusíku, ale i ostatních prvků rostlinou po delší vegetační období. 

  • Progresivní výživa a ochrana prvků v půdním prostředí, před jejich degradací. 
  • Zvýšená mineralizace, zvýšená bakteriální a enzymatická aktivita půdního mikroedafonu. 
  • Postupné uvolňování živin, zvýšená mineralizace (přeměna organických látek na minerální, zlepšení pH pro mikroorganizmy, zvýšení bakteriální a enzymatické aktivity v půdním profilu. 
  • Schopnost poskytnout dusík (amidová a amoniakální forma) po delší období a lépe tak pokrýt požadavky rostlin na dusíkatou výživu. Zvýšení využitelnosti dusíku a snížení jeho ztrát vyplavováním a volatilizací. 
  • Vliv na rostlinnou produkci, především pomocí lepší a intenzivnější přeměny dusíku na bílkoviny. Hnojiva obsahující N-PROCESS® komplex snižují obsah nitrátů a zvyšují obsah sušiny a koncentraci bílkovin v plodech. N-PROCESS® komplex zlepšuje absorpci a transformaci dusíku. Zpřístupňuje dusík z půdy pomocí rychlejší mineralizace. Zlepšuje syntézu bílkovin, která má za následek vyšší procento vegetačních orgánů, větší počet listů a vyšší míru fotosyntézy. 


 

Novinky
Je tvou vášní výživa vinné révy nebo ovocných sadů? [NASTUP DO ÚSPĚŠNÉHO TÝMU!]